Κάντε scroll για να δείτε περισσότερα...

Πληροφορίες έργου

  • Κατηγορία: Custom WebApp
  • Πελάτης: European School Radio
  • Ημερομηνία έργου: 01 Απριλίου 2020
  • URL έργου: ιδιωτικό
  • Εργασίες:
  • § Κατασκευή custom web application

Σύστημα Αξιολόγησης Ηχητικών Αρχείων

Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης κατασκευάστηκε με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που τέθηκαν από το European School Radio
Η υλοποίηση έγινε με php χωρίς κάποιο framework ή άλλη πλατφόρμα και περιλαμβάνει:

  • Σύστημα Αξιολόγησης από σχολεία (πρόσβαση μόνο από καθηγητές)
  • Απλή ακρόαση ηχητικών από μαθητές με ειδικό κωδικό ανά σχολείο (ο οποίος εμφανίζεται στους καθηγητές)
  • Σύστημα Αξιολόγησης από Κριτές
  • Οθόνη υπολογισμού και εμφάνισης αποτελεσμάτων (πρόσβαση μόνο από οργανωτική επιτροπή)
Για την υλοποίηση χρειάστηκε να γίνει διασύνδεση με το υπάρχον site (Wordpress) για την πρόβσαση χρηστών όπως επίσης και με την υπάρχουσα custom web εφαμοργή (CakePHP) για την πρόσβαση στα ηχητικά και επιπλέον λεπτομέρειες.

Υλοποίηση: Συμεών Σιδέρης & Στέφανος Ηλιάδης
Σχεδιασμός: Νότης Γενιτζές